به وب سایت اداره کل هواشناسی استان خوزستان خوش آمدید

برای دیدن پیش بینی مربوط به هر شهر،نشانگر موس را روی نام آن شهر قرار دهید